YDELSER

 

1. "Total" bogholderi for mindre virksomheder

2. Almindelige bogholderiopgaver

3. Lønbehandling

4. Momsafregning

5. Diverse afstemninger

6. Opsætning af rapportering, udfra aktuelle behov

7. Klargøring af bilag og balance til statsaut. revisor i forbindelse med bl.a. årsregnskab.

 

SPECIALISTYDELSER

 

1. Systematisering og effektivisering af arbejdsgange

2. Due diligence af virksomheder

3. Deltage i eller lede indførsel af nyt regnskabssystem